Nạp bằng thẻ cào

Bị trừ 40% số tiền nạp do nhà mạng tính phí ! Dùng thẻ điện thoại (thẻ cào giấy hoặc thẻ mua online qua app) để nạp tiền.